Home (CZ) | PL | SK | DE | EN | RU

Top Themes

Aktuality
Video
Přihlášení

ROI – Naše jméno je náš závazek

Naším cílem je výrazně snížit náklady, zajistit likviditu a udržitelně zvyšovat výnosy. Neustále identifikujeme výzvy, kterým budou naši klienti v budoucnu čelit. Rychle měníme myšlenky na měřitelné výsledky. Sofistikované metody, odborné know-how na nejvyšší úrovni, ověřené zkušenosti s implementací moderních postupů a s mezinárodním působením jsou to, co naši konzultanti poskytují. A to tak, aby zabezpečili klientům výraznou konkurenční výhodu.


Už 30 let implementačně-orientovaného poradenství se zaměřením na jednotlivá odvětví.  Prioritními oblastmi jsou restrukturalizace, zvyšování efektivnosti a inovační management.

Výzkum inovativních technologií

Předmětem projektu je výzkum a vývoj metod a nástrojů Lean managementu s využitím inovativních technologií IoT a Průmyslu 4.0, nových obchodních modelů, inovativních strategií pro řízení vybraných procesů s využitím IoT, monitorovacích metod ERP systému pomocí IoT a inovativních řešení pro řízení vybraných vnitropodnikových procesů s využitím IoT. Konkrétně se bude jednat o kombinaci metodických materiálů, konkrétních aplikací (např. technologií a SW) a strukturálních prvků pro tyto aplikace (např. ESP). Cílem je vyvinout základní toolbox nástrojů propojujících oblast Lean managementu, IoT a Průmyslu 4.0 a následně pomocí levných a flexibilních platforem umožnit zákazníkům rychle realizovat jejich specificky orientované projekty.